محمد صادق باغستانی نیکو

مدیر عامل

علی رضا پیری

سرپرست برنامه ریزی واحد تولید

ایرج گلزاریان

مدیر تولید

رسول رضائیان

سرشیفت واحد تولید

امیر محمد کامیاب

مشاوره فنی ، طراحی و تولید

بهنام حاجتی

کارشناس کنترل کیفیت

امین نجفی

سیستم‌ها و روش‌ها - حسابداری صنعتی

واحد اداری

علی سنایی

مدیر کارپردازی

کیوان مجیدی معین

مسئول امور اداری ومسئول واحد انفورماتیک

واحد بازرگانی

شیدا نوروزی

کارشناس ارشد فروش

نرگس قاسمی

کارشناس فروش

واحد تحقیقات و توسعه بازار

کورش بختیاری

کارشناس توسعه بازار

کامران مرئی

کارشناس ارشد فروش مویرگی