محمد صادق باغستانی نیکو

مدیر عامل

علی رضا پیری

سرپرست برنامه ریزی واحد تولید

ایرج گلزاریان

مدیر تولید

رسول رضائیان

سرشیفت واحد تولید

حسن امامی

کارشناس طراحی صنعتی

بهنام حاجتی

کارشناس کنترل کیفیت

امین نجفی

سیستم‌ها و روش‌ها - حسابداری صنعتی

واحد اداری

علی سنایی

مدیر کارپردازی

کیوان مجیدی معین

مسئول امور اداری ومسئول واحد انفورماتیک

واحد بازرگانی

شیدا نوروزی

کارشناس ارشد فروش

نرگس قاسمی

کارشناس فروش

فرناز مصباحی

کارشناس پشتیبانی فروش

واحد تحقیقات و توسعه بازار

کورش بختیاری

کارشناس توسعه بازار

کامران مرئی

کارشناس ارشد فروش مویرگی

واحد تحقیق و توسعه

پیمان مجیدی معین

Developer واحد تحقیق و توسعه

محمد فاطمیه

کارشناس ارشد الکترونیک