لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۶

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ دی۸۶ زاهدان – اداره اتباع و مهاجرین
۲ بهمن۸۶ زاهدان – بیمارستان بوعلی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ بهمن۸۷ زاهدان – شهرداری منطقه ۱
۲ تیر۸۷ زاهدان – میدان میر جاور – بلوار فرودگاه – قرارگاه عملیاتی حضرت رسول اکرم(ص)
۳ مهر۸۷ زاهدان – شبکه بهداشت و درمان زاهدان
۴ مهر۸۷ زاهدان – شهرداری منطقه ۱
۵ اذر۸۷ زابل – چهارراه پادگان – بانک ملت
۶ اسفند۸۷ زاهدان – اداره کل راه و شهرسازی
۷ اسفند۸۷ چابهار – شرکت ملی نفت ایران

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اذر۸۸ زاهدان – سازمان صدا و سیما
۲ خرداد۸۸ زاهدان – شهرداری منطقه ۳
۳ شهریور۸۸ سیستان بلوچستان – سازمان صدا و سیما
۴ اذر۸۸ زاهدان – اداره کل پزشکی قانونی
۵ اسفند۸۸ سراوان – بیمارستان رازی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت۹۰ زاهدان – خیابان دانشگاه – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
۲ تیر۹۰ زابل – سازمان پزشکی قانونی
۳ تیر۹۰ ایرانشهر – سازمان پزشکی قانونی
۴ بهمن۹۰ ایرانشهر – اداره کل راه و شهرسازی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۱

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ فروردین۹۱ زاهدان – سازمان مسکن و شهرسازی
۲ شهریور۹۱ ایرانشهر – دانشکده علوم پزشکی
۳ مرداد۹۱ چابهار – اداره کل شیلات

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت۹۲ سیستان بلوچستان – سرپرستی بانک ملت
۲ شیهریور۹۲ زاهدان – بیمارستان خاتم
۳ خرداد۹۲ زاهدان – استانداری – اقای زابلی
۴ خرداد۹۲ زاهدان – استانداری – اقای زابلی
۵ تیر۹۲ چابهار – شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
۶ بهمن۹۲ چابهار – بلوار امام خمینی – شرکت ملی نفت ایران
۷ اسفند۹۲ زاهدان – اداره حمل و نقل و پایانه ها

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۳

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آبان۹۳ چابهار – سازمان پزشکی قانونی
۲ اردیبهشت۹۳ زاهدان – بیمارستان تامین اجتماعی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد۹۴ ایرانشهر – شعبه مرکزی بانک ملت
۲ دی۹۴ زاهدان – دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۳ مرداد۹۴ ایرانشهر – بانک ملت