لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ ابان۸۷ قم – خیابان سمیه – جنب شرکت مخابرات – دادسرای ویژه روحانیت

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت۸۸ قم – بلوار امین – انتهای بلوار – شرکت سهامی آب منطقه ای قم

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اذر۸۹ قم – بیمارستان کامکار
۲ اذر۸۹ قم – چهار راه بازار – خیابان ۱۹ دی – بیمارستان کامکار

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اذر۹۰ پردیسان – بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق (ع)
۲ اذر۹۰ قم – ۳۰ متری هنرستان – دفتر آقای سلطانی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آذر۹۴ پردیسان – دانشگاه آزاد قم
۲ بهمن۹۴ قم – بلوار امین – میدان ایران مرینوس – جنب سینما ونوس – ساختمان شماره ۲

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۶

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ تیر ۹۶ قم -اداره زندان قم
۲ بهمن ۹۶ قم- اسلحه و مهمات سپاه