لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد۸۷ ساری – خیابان فرهنگ – گروه بازرگانی نیلچر
۲ دی۸۷ آمل – بعد از پل هراز – بیمارستان امام رضا – اقای میرزاده
۳ بهمن۸۷ ساری – بلوار خزر – کیلومتر۱۸ – دانشگاه علوم پزشکی
۴ شهریور۸۷ ساری – خیابان فرهنگ – گروه صنعتی نیلپر
۵ اردیبهشت۸۷ ساری – میدان امام خمینی (ره) – سه راه جویبار – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۶ خرداد۸۷ ساری – میدان امام خمینی (ره) – اداره کل محیط زیست
۷ مهر۸۷ ساری – میدان امام خمینی (ره) – بیمارستان امام خمینی
۸ دی۸۷ ساری – خیابان فرهنگ – بانک ملی شعبه مرکزی
۹ بهمن۸۷ ساری – بلوار خزر – دانشگاه ازاد اسلامی
۱۰ بهمن۸۷ ساری – بلوار خزر – دانشگاه ازاد اسلامی بایگانی ۱ و ۲
۱۱ بهمن۸۷ ساری – سرپرستی امور شعب بانک ملی استان
۱۲ مرداد۸۷ ساری – خیابان فرهنگ – گروه بازرگانی نیلچر
۱۳ دی۸۷ آمل – بعد از پل هراز – بیمارستان امام رضا – اقای میرزاده
۱۴ بهمن۸۷ ساری – بلوار خزر – کیلومتر۱۸ – دانشگاه علوم پزشکی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ تیر۸۸ تنکابن – میدان شهید شیرودی – اداره آموزش و پرورش تنکابن
۲ خرداد۸۸ بابل – جنب پل خوزیرج – اداره محیط زیست شهرستان بابل
۳ اسفند۸۸ نوشهر – اداره آموزش و پرورش نوشهر
۴ اسفند۸۸ جاده فیروز کوه – بعد از ورسک – شهر پل سفید – اداره آموزش و پرورش سواد کوه
۵ دی۸۸ ساری – بلوار طالقانی – شرکت ملی گاز ایران
۶ تیر۸۸ تنکابن – میدان شهید شیرودی – اداره آموزش و پرورش تنکابن
۷ خرداد۸۸ بابل – جنب پل خوزیرج – اداره محیط زیست شهرستان بابل
۸ اسفند۸۸ نوشهر – اداره آموزش و پرورش نوشهر
۹ اسفند۸۸ جاده فیروز کوه – بعد از ورسک – شهر پل سفید – اداره آموزش و پرورش سواد کوه
۱۰ دی۸۸ ساری – بلوار طالقانی – شرکت ملی گاز ایران

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ ابان۸۹ ساری – سه راه جویبار – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
۲ مهر۸۹ ساری – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – معاونت پزوهشی
۳ اسفند۸۹ نکاء – نرسیده به بندر – شرکت حفاری شمال
۴ اردیبهشت۸۹ اتوبان ساری – نکاء – شهر سورک – اداره آموزش و پرورش سورک
۵ فروردین۸۹ ساری – جاده فیروزکوه – نرسیده به قائم شهر – اداره اداره آموزش و پرورش شیرگاه

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ دی۹۰ ساری – اتوبان ساری به قائم شهر – سازمان آب منطقه ای
۲ مهر۹۰ ساری – سازمان آب منطقه ای
۳ مرداد۹۰ ساری – سازمان آب منطقه ای
۴ دی۹۰ ساری – شهروند – اداره کل محیط زیست استان مازندران
۵ اردیبهشت۹۰ ساری – خیابان امیر مازندرانی – جنب بانک صنعت و معدن – صندوق مهر امام رضا
۶ دی۹۰ تنکابن – خیابان جمهوری – روبروی پمپ بنزین – شرکت سهامی بیمه البرز

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ خرداد۹۲ اتوبان قائم شهر به ساری – شرکت آب منطقه ای – اقای خرقه پوش
۲ تیر۹۲ بندر انزلی – میدان مالا به سمت ساحل قو – اداره حمل و نقل و پایانه ها – آقای ساغری
۳ آبان۹۳ ساری – بلوار پاسداران – سازمان تامین اجتماعی