لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مهر۸۹ یاسوج – شهرک صنعتی فرودگاه – مجتمع تولیدی صنعتی – دنا صنعت