لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۶

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد۸۶ اهواز – امانیه – اداره گمرک
۲ آبان ۸۶ اهواز – امیریه – شرکت بهره برداری نفت و گاز
۳ آذر ۸۶ اهواز – اداره بندر خرمشهر
۴ اسفند۸۶ دزفول – شرکت مخابرات

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آبان۸۷ اهواز – مرکز مخابرات استان
۲ بهمن ۸۷ اهواز – شرکت خدمات رفاهی نفت اهواز
۳ خرداد ۸۷ خرمشهر – اداره کل بنادر و کشتیرانی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ فروردین۸۸ اهواز – خیابان دز – اداره گمرک
۲ خرداد۸۸ اهواز – خیابان لشکر – شرکت توزیع نیروی برق
۳ مرداد۸۸ اهواز – پردیس – دانشگاه پیام نور
۴ بهمن۸۸ اهواز – آموزش و پرورش ناحیه ۲

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مهر۸۹ دزفول – دانشگاه پیام نور دزفول
۲ ابان۸۹ روبروی فرودگاه بین المللی آبادان – دانشگاه واحد بین الملل خلیج فارس
۳ اسفند۸۹ شهرستان دزفول

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۹۰ بندر امام خمینی – اداره گمرک
۲ اردیبهشت۹۰ دزفول – ابتدای شهر دزفول – دادسرای نظامی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۱

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ فروردین۹۱ اهواز – اداره کل بازرسی
۲ ابان۹۱ خرمشهر – شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ تیر۹۲ آبادان – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
۲ اسفند۹۲ خرمشهر – اداره گمرک

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۳

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ شهریور۹۳ خرمشهر – شبکه بهداشت و درمان

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ خرداد۹۴ اهواز – استانداری خوزستان
۲ مهر۹۴ دزفول – شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان
۳ آبان۹۴ اهواز – خیابان امام خمینی – انجمن صنفی شرکت های خدماتی
۴ آذر۹۴ امیدیه – سازمان امور مالیاتی کشور