لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۵

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۸۵ کرمان – خیابان سپه – شهرداری کرمان

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۶

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ شهریور۸۶ کرمان – شرکت مخابرات

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ شهریور۸۷ کرمان – شرکت مخابرات
۲ شهریور۸۷ کرمان – خیابان آبنوس – شرکت مخابرات

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ خرداد۸۸ رفسنجان – دانشگاه ولی عصر(ع)
۲ خرداد۸۸ کرمان – بلوار جمهوری – بیمه آسیا – آقای احمدیان
۳ مهر۸۸ کرمان – خیابان شهید کامیاب – بعد از پمپ بنزین – سازمان مسکن و شهرسازی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ دی۸۹ کرمان – شرکت ملی گاز ایران
۲ بهمن۸۹ کرمان – جاده جوپار – شرکت گاز کرمان
۳ بهمن۸۹ کرمان – خیابان شنا – کوچه ۱۹ – سازمان نظام پزشکی کرمان

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مهر۹۰ کرمان – بلوار شهید صدوقی – موسسه اعتباری ثامن الحجج

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۱

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ تیر۹۱ کرمان – بلوار شریعتی روبروی ساختمان نور – اداره آگاهی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ شهریور۹۲ کرمان بلوار پاسداران آموزش و پرورش – آقای رحیمی
۲ شهریور۹۲ کرمان – ابتدای خیابان سرباز – دانشگاه فرهنگیان خواجه نصیر
۳ اردیبهشت۹۲ جیرفت – اداره حمل و نقل و پایانه ها