لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۵

ردیف

تاریخ نصب

آدرس

۱

اسفند۸۵

کیلومتر ۴۵ جاده قدیم کاشان – شرکت کالا الکتریک کاشان

۲

اسفند۸۵

اصفهان – شرکت مخابرات

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف

تاریخ نصب

آدرس

۱

فروردین۸۷

اصفهان – شرکت ذوب آهن – واحد هسته گزینش

۲

خرداد۸۷

نطنز – ترآبادی – تاسیسات هسته‌ای نطنز

۳

بهمن۸۷

زرین شهر – شهرک زاینده رود – سازمان شهرداری

۴

بهمن۸۷

بهارستان – خیابان آزادی – سازمان شهرداری

۵

اسفند۸۷

اصفهان – دفتر شرکت ملی ذوب آهن

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف

تاریخ نصب

آدرس

۱

مهر۸۸

اتوبان اصفهان تهران – بلوار فردوس – دانشگاه مالک اشتر

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف

تاریخ نصب

آدرس

۱

بهمن۹۲

اصفهان – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نجف آباد

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۳

ردیف

تاریخ نصب

آدرس

۱

بهمن۹۲

اصفهان – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نجف آباد

پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۵

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مهر ۹۵ کاشان – اداره آب
۲ مهر ۹۵ دارن – اداره آب
۳ اسفند ۹۵ اصفهان – بیمارستان شهید صدوقی
۴ اسفند ۹۵ اصفهان – شنگانی

پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۶

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد ۹۶ اصفهان – شنگانی – شرکت شهرکهای صنعتی
۲ شهریور ۹ اصفهان – سایت اداری باشگاه ذوب آهن
۳ آذر ۹ اصفهان – ریل بایگان پوم آرا
۴ بهمن ۹۶ اصفهان – صنایع فلزی مهدی ابوطالبی