لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۳

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ ۹۳/۰۳/۱۲ گرگان – دانشگاه منابع طبیعی و آبخیزداری
۲ ۹۳/۱۱/۱۶ گرگان – شهرداری گرگان
۳ ۹۳/۰۴/۲۹ گرگان – بلوار شهید مفتح – دانشگاه دندانپزشکی
۴ ۹۳/۰۷/۲۱ گلستان – سایت اداری استانداری گلستان
۵ ۹۳/۷/۱۰ گرگان – مریم آباد – موسسه آموزش عالی حکیم چرجانی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ ۹۴/۰۴/۰۸ گرگان – سازمان امور اقتصادی و دارایی آق قلا
۲ ۹۴/۰۵/۱۰ گرگان – سازمان امور مالیاتی کشور
۳ ۹۴/۰۵/۱۰ کردکوی – سازمان امور مالیاتی کشور
۴ ۹۴/۰۵/۲۶ گنبد – سازمان امور مالیاتی کشور
۵ ۹۴/۰۵/۲۷ بندر گز – سازمان امور مالیاتی کشور
۶ ۹۴/۰۷/۲۶ گرگان – بانک کشاورزی
۷ ۹۴/۰۸/۲۴ گرگان – خیابان شهید بهشتی – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
۸ ۹۴/۱۰/۳۰ گرگان – سازمان امور مالیاتی کشور
۹ ۹۴/۱۱/۰۳ بندر ترکمن – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰ ۹۴/۱۱/۱۲ گرگان – دانشگاه آزاد گرگان
۱۱ ۹۴/۰۸/۱۸ گلستان – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲ ۹۴/۱۱/۲۸ گرگان – خیابان شهید بهشتی – بانک کشاورزی – شعبه کریمی
۱۳ ۹۴/۱۲/۰۵ خان ببین – بانک کشاورزی
۱۴ ۹۴/۱۲/۰۶ گنبد – بانک کشاورزی گنبد
۱۵ ۹۴/۱۲/۰۹ بندر گز – بانک کشاورزی
۱۶ ۹۴/۱۲/۰۹ گنبد – بانک کشاورزی واحد بایگانی جاری
۱۷ ۹۴/۱۲/۰۹ کردکوی – بانک کشاورزی
۱۸ ۹۴/۱۲/۰۹ مینو دشت – بانک کشاورزی
۱۹ ۹۴/۱۲/۰۹ گنبد – بانک کشاورزی – واحد بایگانی اسناد
۲۰ ۹۴/۱۲/۱۲ گرگان – سازمان امور مالیاتی کشور

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۵

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت ۹۵ شهر گرگان – بانک صادرات
۲ اردیبهشت ۹۵ شهر گرگان – بانک کشاورزی
۳ اردیبهشت ۹۵ شهر گرگان – بانک کشاورزی شعبه کریمی
۴ خرداد ۹۵ شهر گرگان – بانک کشاورزی شعبه مینو دشت
۵ آذر ۹۵ گرگان – آتش نشانی گرگان
۶ دی ۹۵ گرگان – آتش نشانی گرگان
۷ اسفند ۹۵ شهر گرگان -بانک کشاورزی
۸ اسفند ۹۵ شهر گرگان -بانک کشاورزی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۶

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت ۹۶ شهرستان گنبد
۲ اردیبهشت ۹۶ شهرستان علی آباد کتول
۳ خرداد ۹۶  گرگان – مبلمان اداری کیان
۴ خرداد ۹۶ شهر گرگان – بانک کشاورزی
۵ مرداد ۹۶ شهر گرگان – اداره ی اموال و املاک گلستان
۶ شهریور ۹۶ بنیاد مستضعفان گلستان
۷ مهر ۹۶ گرگان-مینو دشت
۸ آبان ۹۶ بانک کشاورزی سرپرستی
۹ آذر ۹۶ گرگان – آروین محیط
۱۰ دی ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز
۱۱ اسفند ۹۶ گرگان – آروین محیط

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۷

ردیف

تاریخ نصب

آدرس

۱

اردیبهشت ۹۷

گرگان

۲

اردیبهشت ۹۷

گرگان

۳

خرداد ۹۷

گرگان – اداره ی اوقاف گرگان

۴

خرداد ۹۷

گرگان

۵

خرداد ۹۷

گرگان

۶

خرداد ۹۷

گرگان