لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۶

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ دی۸۶ لار – شرکت مخابرات مرکزی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ شهریور۸۷ مالی آباد – سازمان شهرداری

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ بهمن۸۸ فارس – شرکت سهامی توزیع نیروی برق
۲ بهمن۸۸ لامرد – بلوار معلم – ساختمان شهرداری
۳ ابان۸۸ فارس – خیابان زند – دانشگاه علوم پزشکی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۸۹ نی ریز – دانشگاه آزاد
۲ اذر۸۹ شیراز – کانون اصلاح و تربیت
۳ مرداد۸۹ عفیف آباد – بانک کشاورزی
۴ بهمن۸۹ خنج – شرکت توزیع نیروی برق
۵ بهمن۸۹ لامرد – شرکت توزیع نیروی برق
۶ بهمن۸۹ فارس – انتهای بلوار نصر – سازمان امور مالیاتی کشور
۷ بهمن۸۹ کازرون – بانک کشاورزی کنار تخته
۸ بهمن۸۹ فارس – فرودگاه – دفتر هواپیمایی حباب آسمان

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اذر۹۰ فارس – بلوار امیر کبیر – بانک کشاورزی شعبه امیرکبیر
۲ شهریور۹۰ مرودشت – خیابان انقلاب – بانک کشاورزی شعبه امام خمینی
۳ تیر۹۰ ارسنجان – بانک کشاورزی ارسنجان
۴ تیر۹۰ شیراز – شهر کره ای – بانک کشاورزی کره ای
۵ خرداد۹۰ شیراز – بلوار جام جم – سازمان صدا و سیمای مرکزی شیراز
۶ فروردین۹۰ آباده – خیابان امام دلشاد – بانک کشاورزی
۷ دی۹۰ شیراز – دانشگاه شیراز
۸ بهمن۹۰ شیراز – فرودگاه – واحد حراست پروازهای خارجی
۹ اذر۹۰ آباده طشک – بانک کشاورزی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۱

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبشت۹۱ شیراز – شهرک گلستان – دانشگاه پیام نور

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد۹۲ شیراز – سازمان دارایی خزانه معین

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۳

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ ۹۳/۰۹/۲۳ فارس – بلوار عدالت – سازمان آب و فاضلاب
۲ ۹۳/۱۱/۱۸ فارس – بلوار جمهموری – سازمان امور اقتصادی و دارایی
۳ ۹۳/۰۵/۳۰ فارس – چهار راه حافظیه – جنب تالار حافظ – خزانه دارایی معین
۴ ۹۳/۰۵/۰۱ فارس – میدان الکترنیک – صنایع الکترنیک

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ ۹۴/۰۱/۲۰ شیراز – شهرستان کازرون – سازمان امور مالیاتی کشور
۲ ۹۴/۰۱/۳۰ شیراز – شهرداری میمند
۳ ۹۴/۰۲/۲۲ فرهنگ شهر – سازمان امور مالیاتی کشور
۴ ۹۴/۰۲/۲۹ شیراز –  سازمان امور مالیاتی کشور – ساختمان جنوب
۵ ۹۴/۰۴/۰۴ شیراز – بیمارستان خلیلی
۶ ۹۴/۰۴/۰۹ گراش – سازمان امور مالیاتی کشور
۷ ۹۴/۰۴/۱۰ نی ریز – سازمان امور مالیاتی کشور
۸ ۹۴/۰۴/۱۳ کوار – سازمان امور مالیاتی کشور
۹ ۹۴/۰۴/۳۰ کازرون – بانک کشاورزی
۱۰ ۹۴/۰۴/۲۹ شیراز – فرودگاه – اداره هواشناسی
۱۱ ۹۴/۰۴/۳۰ خفر – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲ ۹۴/۰۴/۳۰ فیروز آباد – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳ ۹۴/۰۴/۳۰ سپیدان – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴ ۹۴/۰۴/۳۰ لامرد – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵ ۹۴/۰۵/۳۱ داراب – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶ ۹۴/۰۶/۰۱ استهبان – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷ ۹۴/۰۶/۰۷ سروستان – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸ ۹۴/۰۶/۰۷ نور آباد – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹ ۹۴/۰۶/۱۲ زرقان – دانشگاه آزاد اسلامی
۲۰ ۹۴/۰۷/۰۵ فارس – سپیدان – بیمارستان امام حسین
۲۱ ۹۴/۰۷/۰۹ آباده – سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲ ۹۴/۰۷/۰۹ اقلید – سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳ ۹۴/۰۷/۱۰ ارسنجان – سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴ ۹۴/۰۷/۲۲ خرامه – بیمارستان خرامه
۲۵ ۹۴/۰۷/۲۲ سروستان – بیمارستان شهدای سروستان
۲۶ ۹۴/۰۸/۰۹ ۳۵ کیلومتر بعد از شیراز – کوار – دانشگاه علمی کاربردی
۲۷ ۹۴/۰۸/۱۱ مرودشت – سازمان امور اقتصادی و دارایی
۲۸ ۹۴/۰۹/۱۰  نی ریز – خیابان طالقانی – مرکز بهداشت و درمان
۲۹ ۹۴/۰۹/۲۶ جهرم – سازمان امور مالیاتی کشور
۳۰ ۹۴/۰۹/۲۹ سده – سازمان امور مالیاتی کشور
۳۱ ۹۴/۱۰/۲۰ شیراز – خیابان پارامونت – بیمارستان شوشتری
۳۲ ۹۴/۱۱/۰۱ لارستان – بیمارستان امام رضا
۳۳ ۹۴/۱۱/۲۹ شیراز – اداره کل اوقاف و امور خیریه
۳۴ ۹۴/۱۲/۱۰ گراش – شهرداری گراش
۳۵ ۹۴/۱۲/۱۹ ابرکوه – سازمان جهاد کشاورزی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۵

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ فروردین ۹۵ شهرستان نیریز -اداره اوقاف داراب
۲ اردیبهشت ۹۵ شهرستان جهرم – امور مالیاتی
۳ اردیبهشت ۹۵ فیروز آباد – بیمارستان قائم
۴ اردیبهشت ۹۵ نیریز – شهرداری نیریز
۵ اردیبهشت ۹۵ فیروز آباد – بیمارستان قائم
۶ اردیبهشت ۹۵ فیروز آباد – اداره اوقاف
۷ خرداد ۹۵ مرودشت -اداره اوقاف
۸ خرداد ۹۵ بوانات -اداره اوقاف
۹ خرداد ۹۵ فسا -اداره اوقاف
۱۰ خرداد ۹۵ خنج- اداره اوقاف
۱۱ خرداد ۹۵ مهر- اداره اوقاف
۱۲ خرداد ۹۵ اوز- اداره اوقاف                                         
۱۳ خرداد ۹۵ استهبان- اداره اوقاف
۱۴ تیر ۹۵ نیریز – شهرداری نیریز
۱۵ مرداد ۹۵ لارستان – اداره اوقلف
۱۶ مرداد ۹۵ گراش – اداره اوقاف
۱۷ مرداد ۹۵ شهرستان داراب -شهرداری نیریز
۱۸ شهریور ۹۵ فروشگاه پیروزان
۱۹ بهمن ۹۵ آماد و پشتیبانی نیرو انتظامی شیراز

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۶

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت ۹۶ شیراز
۲ اردیبهشت ۹۶ شیراز- سازمان ثبت احوال
۳ اردیبهشت ۹۶ شیراز
۴ تیر ۹۶ شیراز – بیمارستان امیرالمومنین
۵ مرداد ۹۶ شیراز-اداره اوقاف ناحیه  ۲شیراز
۶ مرداد ۹۶ شهرستان مهر -اداره ی اوقاف
۷ آبان ۹۶ اقلید – اداره اوقلف
۸ آبان ۹۶ آباده – اداره اوقلف
۹ بهمن ۹۶ بیمارستان میر شیراز
۱۰ بهمن ۹۶ شیراز – بایگان فارس
۱۱ بهمن ۹۶ نور آباد – آقای توکلی
۱۲ اسفند ۹۶ اقلید – مرکز بهداشت
۱۳ اسفند ۹۶ فراشبند – اداره اوقاف
۱۴ اسفند ۹۶ شیراز – سپاه اسلحه مهمات
۱۵ اسفند ۹۶ شیراز-اداره اوقاف

قفسه کمد ریلی  زونکن دوار صندلی  میز کتابخانه دوار تولیدکننده دوار انواع صندلی صندلی کارشناسی صندلی دانشجویی صندلی مدیریتی تولیدکننده سیستم بایگانی ریلی سیستم بایگانی ریلی تولیدکننده کمد بایگانی ریلی کمد بایگانی ریلی فایل بایگانی ریلی تولیدکننده فایل بایگانی ریلی بایگانی ریلی برقی تولیدکننده بایگانی ریلی برقی بایگانی ریلی متحرک تولیدکننده بایگانی ریلی متحرک کمد بایگانی ریلی تولیدکننده کمد بایگانی ریلی انواع قفسه ریلی انواع قفسه متحرک انواع قفسه فلزی دوار بشقابی انواع قفسه ثابت بورس دوار آویز انواع قفسه پیچ و مهره ای فایل باکس بایگانی بایگانی ریلی کمد بایگانی ریلی قفسه ریلی سیستم های قفسه بندی فایل ها نقشه فایل های کشویی فایل بایگانی دوار گردون فایل پنج طبقه دوار فایل چهار طبقه دوار فایل های بایگانی دوار پوشه دان کمد بایگانی ریلی با قاب MDF کمد بایگانی ریلی با قاب سه تیکه قفسه های ثابت و متحرک فلزی برای کتابخانه بایگانی نیم طبقه قفسه بندی مشبک قفسه بندی  انبار مکانیزه دفتری و کتابخانه ای بایگانی ریلی اتوماتیک قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک و نیم سنگین قفسه های فلزی پیش ساخته سیستم قفسه بندی دفتری بایگانی ریلی مکانیکی بایگانی ریلی برقی   فایل ریلی قفسه بایگانی ریلی زونکن بایگانی دوار رختکن کارگری کمد رختکن فلزی فایل زونکن خور بایگانی اسناد بایگانی زونکن بایگانی پئشه آویز رختکن ۱۵ درب جاکفشی انواع رختکن کارگری رختکن باشگاه ملزومات اداری بایگانی هوشمند بایگانی ریلی الکترونیکی بایگانی برقی بایگانی با سیستم روشنایی تجهیزات مدارس  فایل محور  تولید کننده انواع صندلی انواع صندلی صندلی مدیریتی صندلی پیش دبستانی  صندلی مدارس صندلی کامپیوتری صندلی معلم صندلی کنفرانسی صندلی پذیرش صندلی دانشجویی  صندلی پزشکی صندلی ۲۴ ساعته صندلی دسته دار  صندلی انتظار صندلی ارگونومیک صندلی ویزیتوری  صندلی صنعتی صندلی چهار پایه  صندلی اجرایی صندلی کلاسیک  صندلی آزمایشگاهی صندلی کارگاهی صندلی رستورانی صندلی کارشناسی صندلی کارمندی صندلی mp صندلی فرودگاهی  زونکن فلزی زونکن فانتزی زونکن گالینگور  پوشه آویز پوشه آویز pvc پوشه آویز کشویی pvc انواع پوشه های اداری  تولیدکننده انواع کمد انواع کمد  کمد ریلی کمد دوار کمد بایگانی کمد رختکن کمد زونکن خور کمد آزمایشگاهی تولیدکننده انواع قفسه انواع قفسه قفسه بایگانی قفسه فلزی قفسه کتاب قفسه مشبک قفسه دیواری تولیدکننده انواع میز میز انواع  میز تولیدکننده میز میز مدارس  میز اداری میز دانش آموزی نیمکت دانش آموزی  میز معلم ملزومات اداری اداره محیط کار نحوه مرتب کردن محیط کار تولید کننده قفسه تولیدکننده انواع کمد تولیدکننده انواع ریلی تولیدکننده انواع زونکن تولیدکننده انواع دوار تولیدکننده انواع صندلی تولیدکننده انواع میز تولیدکننده انواع کتابخانه تولیدکننده انواع صندلی دیجی کالا خوگر زنبیل دیوار شیپور کارسیس پوم آرا اوژن آداک صنعت تینا بایگان مهدی ملکی ایران تجارت آسان بایگان ایرانیان مبین بایگان دژپاد صنعت بایگان پوم آرا صنعت بایگان جهان بایگان پومر بایگان گستر بوتا کارنو بامبو صندلی اداری نیلپر شیزن پارس تکنیک دژپولاد دژپاد تک ماشین اسکو مبلمان اداری پاسارگارد مبلمان اداری دنا مبلمان اداری آریکا مبلمان اداری کارنو مبلمان اداری محیط آرا مبلمان اداری آفن مبلمان اداری نوژن مبلمان اداری آریکا مبلمان اداری ژاویز  مبلمان اداری راک تهران  اینستاگرام اخبار ایران خودرو اخبار روز ایران جیب اهنگ جدید اینستاگرام سعد المجرد ایرانسل ایران کنسرت اوقات شرعی مشهد بازار باما بی بی سی ب بانیت بانک ملت برشلونه بلیط هواپیما باب الحاره بانک ملی پیش بینی قیمت دلار پیش فروش ایران خودرو پروفایل محرم پرسپولیس پخش زنده پاییز پاک کردن اکانت تلگرام پیام تسلیت پخش زنده شبکه ورزش پیام تبریک تولد پخش زنده پرسپولیس پخش زنده فوتبال پیش بینی قیمت دلار پرستو صالحی پیک نت پارس آنلاین پیشخوان پاک کردن اکانت تلگرام پیگیری مرسولات پستی ترجمه ترجمه قوقل تاریخ امروز ترجمه گوگل تقویم سال ٩٧ تویتر تلگرام تابناک تبدیل تاریخ تابع لایف ثبت نام لاتاری ثوره الفلاحین الحلقه ١٩ ث ثوره الفلاحین الحلقه ١٨ ثنا ثوره الفلاحین الحلقه ٢٠ ثوره الفلاحین ثبت نام ایران خودرو ثبت نام وام ازدواج ثبت نام سهام عدالت  جمال خاشقجی جزر القمر جمشید مشایخی جوجل جمعه مبارکه جمال خاشقجی جونی جونی جمال خاشقجی اصله جیش العدل جورج وسوف چت روم چارتر چرم مشهد چ چانگان چرم درسا چنگال چگوارا چاپ کهن چهار قل   حذف اکانت تلگرام حراج حسن عباسی حظک الیوم حلا شیحه حب الرشاد حساب المواطن حسن الرداد حلا الترک حالات واتس رومانسیه خاشقجی خبر خالد بن سلمان خبرگزاری فارس خندوانه خلافی خودرو خجالت نکش خبرنی خنداننده شو خطیبه جمال خاشقجی  دیوار دیجی کالا دعاء السفر دیلیت اکانت تلگرام دیوار تهران دیکشنری دینا هارون دعاء الاستخاره دلار دعاء الصباح  ذ ذذ ذذز ذاک الانانی ذکرى ذاکر نایک ذکریات لا تموت ذرت مکزیکی ذاکرین ذهب رادیو فردا رای الیوم رادیو جوان رویترز روسیا الیوم ریال مدرید رادیو فردا زنده روزنامه رسمی رجا روزبه بمانی  زهرا فتاحی زیارت عاشورا زلزله زعفران زیاره عاشوراء زعتر زوجه ملحم زین زیت الخروع زهرا زاویه زیاد برجی ژله ژاپن ژرمن شپرد ژاله علو ژان پل سارتر ژله بستنی ژاکت ژلوفن ژ ژل رویال   سوره البقره سبق سوره الملک سوره الکهف سوره یس سازمان سنجش سفیر سینما تیکت س سوره الواقعه  شیپور شهر خبر شبکه سه شاتل شعر عاشقانه شیپور تهران شعر شیرین رضا شارژ ایرانسل شو حلو  صوت المسیحى الحر صباح الخیر صحافه نت صلاح الطبیقی صدای آمریکا صلاه باکر صباح الورد صلاه الاستخاره صدام حسین صباح الحب ضب ضمن خدمت فرهنگیان ض ضد مجهول ضیعه ضایعه ضرب المثل ضبع ضفدع ضرس العقل ضلی اضحکی  طلا طیور الجنه ط طائر الصباح طیران الاتحاد طیور بیبی طرح ترافیک تهران طیران الامارات طرز تهیه پنکیک طناز طباطبایی  ظ ظل الرئیس ظریف ظبی ظرف ظلم ظهر ظرف طارق ظافر العابدین ظب  عید الاضحى علی بابا عدنان خاشقجی عمرو دیاب عادل امام عربی ٢١ عکس عکس پروفایل عید میلاد سعید عصر ایران  غ غانم الدوسری غخعفعلاث youtube غنچه های زخمی غخعفعذث غاده عادل غخ غشاخخ غزال غذاهای ایرانی  فال تاروت فال روزانه فال حافظ اصلی فیس بوک فرفش فشار فال فیروز فال قهوه فیلم  قیمت دلار قصه عشق قیمت طلا قیمت سکه قیمت طلای ۱۸عیار قیمت خودرو قناه الجزیره قران کریم قیمت دینار عراق قلم چی   کلمه کانون زبان ایران کرمان موتور کربلا کتاب کجا باید برم ک کیم کارداشیان کافه بازار کایلی جنر  گوگل ترجمه گوگل گل گوگل مپ گاج مارکت گوگوش گاج گویا نیوز گرجستان گلاره ناظمی  ل لوسی هریش لودی نت لاتاری لیفربول لیلى علوی لست سکند لیلا فروهر لایو دیتا لغت نامه دهخدا  مترجم گوگل مجتهد محمد بن سلمان ماهر مطرب موقع الحق والضلال مسلسلات ترکیه ماهر عبد العزیز مطرب مثقال مارب برس مغزهای کوچک زنگ زده  نرخ ارز نصب بازار نت برگ نصب تلگرام نور الزین نانسی عجرم نسر الصعید نکت نقشه ایران نکت مضحکه  ورزش۳ واس ورزش۳ نتایج زنده و وائل کفوری واژه یاب وحید مرادی وزاره الخارجیه ویکی پدیا  وفاء الکیلانی  هم نوایا ۲۶ همراه اول هیل هیفا ماجیک هسبریس هم آوا هیفاء وهبی هزارپا همراه من هایده  یوتیوب یوتیوب فارسی یوتیوپ ی یوتویوب یا حسین یاهو یورو یکتا ناصر یارانه