لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۶

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ شهریور۸۶ بوشهر – خیابان عاشوری – روبروی سازمان امور اقتصادی و دارایی – فروشگاه سیوند

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت۸۷ خوربوج – سازمان شهرداری

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ خرداد۸۸ بوشهر – شرکت سهامی آب منطقه ای
۲ مرداد۸۸ بوشهر – شرکت آب و فاضلاب – واحد بازرگانی
۳ تیر۸۸ بوشهر – چهارراه کشتیرانی – اداره بازرسی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۸۹ بوشهر – دانشگاه علوم پزشکی
۲ اسفند۸۹ پلدختر – بیمارستان امام خمینی
۳ اسفند۸۹ بوشهر – اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آذر۹۰ بوشهر – بلوار صدرا – شرکت پایانه های نفتی ایران

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۳

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۹۳ خوربوج – سازمان شهرداری خوربوج
۲ اسفند۹۳ کاکی – سازمان شهرداری کاکی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آذر۹۴ گناوه – شهرداری گناوه

پروژه های انجام شده درسال ۱۳۹۵

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد۹۵ بندر کنگان – خ امام -دانشگاه کنگان
۲ آذر۹۵ بندر عسلویه – مدیریت طرح های صنعتی ایران
۳ دی ۹۵ بندر گناوه – اداره اوقاف

پروژه های انجام شده درسال ۱۳۹۶

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ خرداد۹۶ عسلویه – پتروشیمی عسلویه
۲ مهر۹۶ ماهشهر – جاده اسکله صادراتی مجیدیه – پشت انبار نفت – شرکت نفت جنوب – پالایشگاه بید بلند ۲
۳ بهمن۹۶ عسلویه – پتروشیمی عسلویه