لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد۸۸ اردبیل – روبروی دادگستری عمومی انقلاب اسلامی – فروشگاه نمونه هنر – آقای اعلمی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت۹۰ اردبیل – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲ اردیبهشت۹۰ اردبیل – دانشگاه جامع علمی کاربردی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت۹۴ اردبیل – سازمان امور مالیاتی کشور
۲ خرداد۹۴ بیله سوار – سازمان امور مالیاتی کشور
۳ خرداد۹۴ مشکین شهر – سازمان امور مالیاتی کشور
۴ خرداد۹۴ بیله سوار – سازمان امور مالیاتی کشور
۵ دی۹۴ اردبیل – اداره کل اوقاف و امور خیریه