فایل های کشویی در انواع ۲، ۳ و ۴ کشو ارائه می شوند به طوری که امکان طبقه بندی و دستیابی به اسناد را برای کاربران آسان می نمایند. این فایل ها در مراکزی مانند ادارات، کارخانه ها، مدارس و دانشگاه ها، ورزشگاه ها، کتابخانه ها و… استفاده می شوند.

ویژگی‌ها:

 • طرح و رنگ سفارش مشتری
 • استحکام بالا
 • قابل ارائه به صورت قفل رمزدار

توضیحات L W H کد محصول
دوکشو ۵۰ ۵۰ ۷۵ DF-20
سه کشو ۵۰ ۵۰ ۱۱۰ DF-30
چهارکشو ۵۰ ۵۰ ۱۴۰ DF-40

انواع فایل های کشویی:

 • فایل ۴ کشو رمزدار ریل دوبل در ابعاد ۶۵*۵۰*۱۳۵
 • فایل ۴ کشو ریل دوبل همراه با قفل مرکزی در ابعاد ۶۵*۵۰*۱۳۵
 • فایل ۴ کشو ریل تک همراه با قفل مرکزی در ابعاد ۶۰*۵۰*۱۴۰
 • فایل ۴ کشو ۴ قفل تک در ابعاد ۶۰*۵۰*۱۴۰
 • فایل ۳ کشو رمزدار ریل دوبل در ابعاد ۶۰*۵۰*۱۴۰
 • فایل ۳ کشو ریل دوبل همراه با قفل مرکزی در ابعاد ۶۰*۵۰*۱۰۴
 • فایل ۳ کشو ریل تک همراه با قفل مرکزی در ابعاد ۶۰*۵۰*۱۰۵
 • فایل ۳ کشو ۳ قفل تک در ابعاد ۶۰*۵۰*۱۰۵
 • فایل ۲ کشو رمزدار ریل دوبل در ابعاد ۶۰*۵۰*۱۰۴
 • فایل ۲ کشو ریل دوبل همراه با قفل مرکزی در ابعاد ۶۰*۵۰*۱۰۴
 • فایل ۲ کشو ریل تک همراه با قفل مرکزی در ابعاد۶۰*۵۰*۷۰
 • فایل ۲ کشو ۲ قفل تک در ابعاد ۶۰*۵۰*۷۵

نظر دهید