تولیدکننده بایگانی دوار بایگانی دوار تیلکو بایگانی دوار گردان بایگانی مدور گردون  بایگانی چرخشی  بایگانی چند طبقه و…

بایگانی های دوار دارای یک یا چند طبقه مدور (گردان) می‌باشد که جهت انجـام بایگانی پوشه، زونکن، اسنـاد و مدارک پیشنهاد می شود. فایل های دوار حجم بایگانی را در فضایی که اشغال می‌نماید تا حد قابل توجهی افزایش و دسترسی آن را برای کاربران آسان می نماید. همچنین قابلیت ساخت در هر تعداد طبقه را طبق سفارش مشتری دارا می‌باشد.

ویژگی‌ها:

توضیحات L W H کد محصول
پوشه ۸۶ ۸۶ ۱۸۶ RF-34
زونکن ۸۶ ۸۶ ۱۸۶ RF-35

ظرفیت بایگانی در فایل دوار به ابعاد(۱۸۶*۸۶*۸۶):

مشخصات فنی فایل دوار تیلکو: