انواع مقسم و انواع غش گیر با مناسبترین قیمت ها 

این محصول به عنوان تجهیزات کمکی در نگهداری اسناد استفاده می شود. با استفاده از غشگیر به راحتی می توان بین فایلها فضا ایجاد کرد و یا از خوابیده شدن زونکن ها و یا پرونده ها بر روی یکدیگر جلوگیری به عمل آورد.

ویژگی‌ها: