انواع فایل کشویی-فایل کشویی فلزی-فایل کشویی چوبی-فایل کشویی ام دی اف-فایل دو کشویی-فایل سه کشویی- فایل چهار کشویی-فایل ۲ کشویی- فایل ۳ کشویی-فایل ۴ کشویی-فایل کشویی تیلکو

فایل های کشویی در انواع ۲، ۳ و۴ کشو ارائه می شوند به طوری که امکان طبقه بندی و دستیابی به اسناد را برای کاربران آسان می نمایند. این فایل ها در مراکزی مانند ادارات ، کارخانه ها ، مدارس و دانشگاه ها، ورزشگاه ها، کتابخانه ها و… استفاده می شوند.

ویژگی‌ها:

توضیحات L W H کد محصول
دوکشو ۵۰ ۶۵ ۷۲ DF-02
سه کشو ۵۰ ۶۵ ۱۰۴ DF-03
چهارکشو ۵۰ ۶۵ ۱۳۵ DF-04